Kvissle

1775 fanns här två skattehemman på vardera 1/4 mantal. Namnet är böjd form av dialektordet ”kvissel” som betyder grenklyka, sammanflöde av två åar. Tidigare har byns namn stavats Qvitsle. Byn ligger också vid sammanflödena av Rislandsån, Hansjöbäcken och Selaån. (II, s. 28)

Byar i Högsjö socken