Byn upptogs som nybygge 1766. Sista delen av namnet kommer från sel som betyder lugnt vatten i älv eller å. 1790 fanns i Lillsela tre kronohemman. En vattensåg har funnits i Svanabäcken där en skvaltkvarn också legat. I byn finns ett ställe som heter Pinåsen. (II, s. 29)

Byar och gårdar i Högsjö socken