Högsjö

Loger och föreningar

I början av sågverksepoken kring sekelskiftet 1900 så växte föreningarna sig starka och särskilt nykterhetsloger. Det bildades flera i Högsjö och i Utansjö fanns det tre stycken.

I varje socken fanns det - och finns fortfarande men inte i lika stor omfattning - många olika föreningar som har haft stor betydelse för bygden och även så i Högsjö. Här en sammanställning över de loger och föreningar som verkat och är aktiva i dag. Källor från "Boken om Högsjö (II) samt min egen forskning. Här nedan de nykterhetsföreningar som verkade i bygden och vilka de tillhörde samt andra föreningar.

IOGT:s tidiga historia kännetecknas av en rad splittringar, som bland annat resulterade i två andra nykterhetsordnar som verkade jämsides med IOGT – Nationalgodtemplarorden (NGTO) och Templarorden (TO). Dessa gick samman till NTO 1922. Och 1970 gick NTO och IOGT samman till den nya organisationen IOGT-NTO – här tar organisationens moderna historia sin början. NTO tonade ganska tidigt ned ritualarbetet och avskaffade gradsystemet. Även IOGT lättade med tiden upp ritualarbetet. Den nya organisation som bildades 1970, IOGT-NTO, är inte någon orden. Den internationella organisation som svenska IOGT-NTO är en del av heter numera IOGT International. Källa: IOGT-NTO:s historia - www.iogt.se

Enda nykterhetsförening NOV - Nykterhets-Organisationen Verdandi - är 850 Friska Viljor från Utansjö.

Verksamhetsår Loge / förening
1877- Högsjö missionsförsamling
1881-1975 Högsjö-avdelningen av Ådalens Jordbruksfolkets Riksförbund (JRF)
1883-1885 IOGT 44 Fridhem, Rö
1884-1885 IOGT nr 889 (bekant namn) i Ramvik
1885-1892 IOGT 967 Upp Kamrater, Vålånger
1887-1890 IOGT 1023 Segerhjälten, Ramvik (övergick till 370 Ramviks Hopp)
1888-1902 Högsjö brödraförening
1890-1891 IOGT 1584 (namnet obekant) i Högsjö
1890-1952 NTO 370 Ramviks Hopp (Vårsol)
1893-1922 TO/NTO 620 Fridsam, Ramvik (övergick till 370 Ramviks Hopp)
1896- NTO 863 Trofast, Rö
1897-1899 TO 929 Gryningen, Ramvik
1897-1932 IOGT 2389 Åbords Vänskap
1897-???? NGTO Utansjö syskonring
1898-1899 TO Vänskapsbandet, Utansjö
1898-1952 Rö missionsförening Myran u. p. a.
1900-talet Judeby socialdemokratiska ungdomsförening
1900-???? TO 1242 Skogshyddan, Rö
1901- IOGT 2864 Kronan, Utansjö
1904-???? TO 1547 Dristigheten, Jude
1905-1917 Kretslogen Syskonringen
1905-1992 Ramviks lutherska missions- och ungdomsförening
1906-1912 IOGT 3569 Vålångers syskonring
1906-1920 Utansjö Pappers avd 100
1907- Byggnadsföreningen Folkets Hus i Utansjö, u. p. a.
1909-1910 TO 1992 (namn obekant), Ramsjö
1909-1943 Logen 851 Friska Viljor av NOV i Utansjö
1910-1910 TO 2011 Dristigheten, Ramvik
1910-1925 NGTO/NTO 1620 Skogsstjärnan, Bölen
1910-(1950) Högsjö F. C. O. Hornorkester (Utansjö)
1913-1917 Ungdomsavdelningen 120 Unga Viljor, Utansjö
1914-1981 EFS Utansjö
1915-1975 Rö socialdemokratiska arbetarekommun (Högsjö arb.kommun)
1917-(1960) Frälsningsarmén
1917- Högsjö centerpartiavdelning
1918-1921 Juniorföreningen Betlehemsstjärnan, Västansjö
1918-1959 Utansjö manskör
1919-1975 Ramviks socialdemokratiska arbetarekommun
1920-1975 Utansjö socialdemokratiska arbetarekommun
1921-2008 Utansjö Pappers avd 5
1921- Ramviks IF
1923-1958 Högsjö föreläsningsförening
1924-???? Ramvik socialdemokratiska ungdomsförening
1924- Utansjö AIF
1926- Kyrkokören
1927-1942 IOGT 4891 Västanvind, Karlberg
1928-???? Utansjö socialdemokratiska ungdomsklubb
1930-talet Högsjö-avdelningen av Ådalens Jordbruksfolkets Riksförbund (JRF)
1930-1945 Ungdomslogen 850 Utansjö Framtid
(1931)-??? Utansjö missions- och ungdomsförening
1932-1966 Högsjö övre arbetarkommun
1934- Utansjö socialdemokratiska kvinnoklubb
1936-???? Judeby socialdemokratiska kvinnoklubb
1938-(1950) Ramviks hornmusikkår
1939-1948 Ungdomslogen 2357 Majblomman
1939-???? Utansjö Unga Örnar
1941- Ramviks socialdemokratiska kvinnoklubb
1945-1967 Ramviks manskör
1946-1963 Veda intresseförening
1946-1966 Högsjö sång- och musikförening
1946-???? Högsjö musikcirkel
1950-1964 Ramviks samhällsförening
(1950)-195(9) Ramvik - och Utansjö blåsorkester
1952- Hembygdskören
1955- Högsjö hembygdsförening
1956-1957 Utansjö barnfilmklubb
1956-1974 NTO 3102 Ramvik
1958- Ramviks bordtennisklubb
1960-talet Bölesbygdens ungdoms- och missionsförening
1970- Högsjö lokalavdelning av Friluftsfrämjandet
1975- Ramviks socialdemokratiska förening
1975- Utansjö socialdemokratiska förening
1988- Högsjö företagareförening