Byn finns omtalad 1542 med bonden Erik Staffansson. Varifrån namnet kommer år ovisst. Byn ligger vid Bysjöns östra strand, där det faktiskt finns ett litet näs, Dialektordet ”nässa” eller ”nässä” kan haft betydelse för namnets uppkomst. Näsområdet kan förmodligen ha tillhört Hundsjö i äldre tider och skulle då kanske hetat ”Höse-nässä” eller liknande. Byn blev delvis nedbränd av ryssarna 1721. Stenåldersboplats och rester av skvaltkvarn har hittats. En livsmedelsbutik har funnits vilken lades ner 1962. (II, s. 30)

Byar och gårdar i Högsjö socken