Nordsjö är socknens yngsta by och ligger vid Nordsjöns västra strand. Det rätta namnet på byn och sjön skulle egentligen ha varit Norsjö, eftersom sjön är uppdelad i två delar genom ett nor, som betyder sund mellan två sjöar. Sjön är förbunden med Själandssjön genom en kort å. De första invånarna var Johan Järnberg och kolaren Olof Olofsson med hustru Maja Johansdotter. En bybo som kallades Norsjö-Jonke ansågs vara en styv trollkarl. Torpen på södra sidan av Själandssjön hör till Nordsjö och kallades under nybyggnadstiden för Trehörningen. I utflödet av Nordsjön har funnits en skvaltkvarn. Byn fördes över från Säbrå vid en gränsdragning 1840. (II, s. 30)

Byar och gårdar i Högsjö socken