Össbij, som byn hette 1535, anses ha tillhört Ramvik tidigare. Namnet anger att det i förhållande till Västby ligger väster därom. Förste kände bonde var Gulle, och byn fick skatta åt förgängelsen, liksom många andra högsjöbyar när ryssen 1721 brände ner hela byn. I Östby fanns 1994 en av Högsjös få återstående mjölkbesättningar, ägd av familjen Berglund. (II, s. 35)

Byar och gårdar i Högsjö socken