I Högsjö - med Hemsö inräknat här - har det funnits sex (6) postkontor och ett postombudskontor, Rö, som var under Oringen. I min samling med frimärken, brev, brev- och vykort samt annat från dessa kontor har jag gjort en liten sammanställning med de tidigaste och senaste frimärken. Även brev från Hultom och Judeby. Har du något frimärke, brev, vykort eller annat från dessa kontor så köper jag det gärna!

Hultom 1916 - 1968 Postkontorets verksamhetstid vad mellan 1 juli 1916 och 30 april 1968. Verksamheten bedrevs från början i en privatägd fastighet, men flyttades från och med 1 januari 1960 till en tillbyggnad på en fastighet ägd av Konsumtionsföreningen. Där bedrevs verksamheten fram till nedläggningen 1960. Fastigheten är numera privatägd.
Kända stämpeltyper vid postkontoret: N58P.
Föreståndare:
1916 - 1955 Erik Albin Nilsson
1955 – 1968 Helfrid Norberg

Från Hultom ingår i samlingen ett stämplat brev utan innehåll av den 29/5 1953.
Frimärken: 1 st 1950-12-28.

Judeby 1915-1955 Postkontorets verksamhetstid var mellan 1 augusti 1915 och 28 februari 1955.
Kända stämpeltyper vid postkontoret: N58i.
Föreståndare:
1915 – 1917 Johan Bernhard Höglund
1917 – 1920 Johan Näslund
1920 – 1930 Johan Bernhard Höglund
1930 – 1934 J A Frölander
1934 – 1955 Hanna Höglund

Från Judeby ingår i samlingen ett stämplat brev utan innehåll av den 1948-11-05.

Oringen 1896 - 1950 Postkontorets verksamhetstid var mellan 1 mars 1896 och 9 juni 1950. Under hela verksamhetstiden var postkontoret inrymt i järnvägsstationen Oringen. Uppgiften som postkontorsföreståndare fullgjordes mestadels av den person som samtidigt vad föreståndare för järnvägsstationen. Så var ofta fallet på de platser där postkontor och järnvägsstation inrymdes i samma byggnad. Järnvägsstationen i Oringen låg vid en avfartsväg från nuvarande väg 723 (Riksväg 13, senare E4). Den är numera riven.
Kända stämpeltyper vid postkontoret: N14 och N14v.
Föreståndare:
1896 – 1897 Gustaf Grass
1897 – 1902 Olof Olsson
1902 – 1909 Axel Carlsson
1909 – 1929 Carl Robert Leon Ankarstrand
1929 – 1931 Sten William Ankarstrand
1931 – 1932 Emil Leopold Gustafsson
1932 – 1937 Anna maria Irene Östman
1937 – 1939 Gerda Kristina Johansson
1939 – 1943 Hulda Emilia Nilsson
1943 – 1950 Erik Artur Nilsson

Från Oringen ingår i samlingen:
Brev: Strålin & Persson 1948-11-16; rek 1944-04-03.
Brevkort: 1904-03-31; med innehåll 1918-09-10; 1915-06-09; 1924-08-08.
Vykort: 1908-05-14.
Julkort: 1928-12-22.
Frimärken: 33 st mellan 1898-08-30 – 1943-10-03.

Ramvik 1891 - 2001 Postkontorets verksamhetstid var mellan 1 februari 1891 och 30 mars 2001. Postkontoret inrättades efter bl. a. en framställan från Gudmundrå länsmanskontor. Man fann behov av postkontor angeläget ur såväl geografiska hänsyn samt det faktum att det för postkontoret aktuella läge skulle komma att tjäna en alltmer ökande industriell verksamhet inom området. Det första postkontoret var inrymt i en privatägd fastighet i Ramvik. Den 12 december 1893 flyttade postkontoret till den då nyinrättade järnvägsstationen i Ramvik. Postkontoret skildes från järnvägsstationen den 1 juni 1949 och flyttades då till en privatägd fastighet, belägen mellan nuvarande väg 90 och väg 743. Under 1969 genomfördes ännu en flyttning, den här gången till Konsumtionsföreningens fastighet vid väg 90 i Hälledal. Där blev postkontoret kvar fram till nedläggningen den 30 mars 2001. Tre lantbrevbärarlinjer har utgått från postkontoret i Ramvik. Linje 1 till Storsela påbörjades 1969. Linje 2 till Utansjö och linje 3 till Veda påbörjades 1992.
Kända stämpeltyper vid postkontoret: N14; N58P; N58T; N59B; N60a; N60b; N61A; N61B; N60LLB1; N61LLB1; N61LLB2 och N61LLB3.
Föreståndare:
Okänt Hilma Rosinda Alinda Sundin
1893 – 1920 Axel E T Roxendorff
1921 – 1929 Carl Wilhelm Liljeqvist
1929 – 1941 Olof Albin Holmgren
1941 – 1946 Karl Hjalmar Melander
1946 – 1949 Anders Wilhelm Strömberg
1949 – 1988 Katarina Helena Stattin
1988 – 2001 Bernice Söderström

Från Ramvik ingår i samlingen ett brevkort från den 1902-??-27.
Frimärken: 11 st mellan 1893-12-01 – 1957-01-05.

Utansjö 1939 - 1992 Postkontorets verksamhetstid var mellan 1 maj 1939 och 3 januari 1992. Till en början var postkontoret inrymt i samma fastighet som Utansjö järnvägsstation. Stationen är numera riven, men den var belägen mellan järnvägen och nuvarande väg 723 (förr Riksväg 13 och senare ”gamla” E4). Posten flyttades 1 juli 1966 till en fastighet som, förutom posten, inrymde en affär. Fastigheten revs i samband med byggandet av nuvarande väg E4, vilken passerar rätt över platsen där fastigheten låg. Detta innebar att posten åter flyttades, nu till en fastighet i bostadsområdet innanför ”Pärleporten” (vägport under järnvägen. Där blev posten kvar fram till nedläggningen 1992. En lantbrevbärarlinje till Rö utgick från postkontoret i Utansjö under åren 1969 – 1992.
Kända stämpeltyper vid postkontoret: N59b; N60A; N60B; N61A I; N61A II; N61B; N60LLB1; N61LLB1 I och N61LLB1 II.
Föreståndare:
1939 – 1943 Eva Andersson
1943 – 1948 Anna-Marie Öström
1948 – 1956 Ulla Bäckman
1956 – 1959 Ulla Linnéa Nilsson
1959 – 1961 Inga Vilhelmina Finnäs
1961 – 1962 Kerstin Margareta Kron
1962 – 1966 Maddy Sjölander
1967 – 1992 (Anna-Maria Öberg)
Eva Andersson var postkontorsföreståndare i Härnösand 2 1951 – 1969.

Från Utansjö ingår i samlingen:
Brev: 1945-05-24; Mati Nömm 2*/7 1986, 1/7 1988, 18/11 1986.
Vykort: 1940-07-04; 1955-02-04; 1972-01-31.
Julkort: 1960-12-22 och 1960-12-23 till samma adressat.
Postgiro: 1969-08-08.
Frimärken: 66 st mellan 1939-05-03 – 1984-01-26.
Postkupé: PKP 85D 1951-07-12.
Fältpost svarsmärke: 1 st 1942-04-25.
Lägg märke till att det tidiga frimärket är två dagar efter postkontorets öppnande och fältpostmärket som är svåra att få tag på.

Veda 1893 - 1966 Postkontorets verksamhetstid var mellan 12 december 1893 och 31 oktober 1966. Under hela verksamhetstiden var postkontoret inrymt i järnvägsstationen i Veda. Båda öppnades samma dag. Uppgiften som postkontorsföreståndare fullgjordes mestadels av den person som samtidigt vad föreståndare för järnvägsstationen. Efter att järnvägssträckan förstatligats 1932 byggdes ett nytt stationshus. Järnvägsstationen låg omedelbart intill järnvägen och nuvarande väg 722. Byggnaden är numera riven.
Kända stämpeltyper vid postkontoret: N14; N58t och N59Ca.
Föreståndare:
1893 – 1908 Okänd
1909 – 1918 Olof Olsson
1919 – 1925 Olof Albin Holmgren
1926 – 1932 Sven Mauritz Lundin
1933 – 1944 Tycko Forsberg
1945 – 1947 Johan Alfred Nilsson
1948 – 1954 John Olof Bjellman
1959 – 1962 Sven Ossian Lennart Nordström
1962 – 1964 Bror Näsström
1964 – 1966 Herman Ludvig Lundin

Från Veda ingår i samlingen:
Brev: 1894-08-01; 1897-07-27; 1921-08-16 Beda Lök med innehåll; rek 1937-10-23; 1965-03-23.
Brevkort: 1902-??-29; 1902-09-09; 1903-01-0(8); 12/3? 1903-0(3)-12; 1904; 1904-10-04; 1904-12-03; 1905-12-20; 1906-10-08; 1907-11-09; 1910-08-25; 1912-12-13; 1916-12-30; 1917-03-22; 1960-09-16.
Brevurklipp: 1903-??-28; 1904-07-21; 1905-03-13; rek 1907-10-21; 1908-03-28; 1909-10-13;
Vykort: 1905-02-22.
Frimärken: 146 st 1895-12-21 – 1964-12-18.

Rö 1946 - 1950 Postkontorets verksamhetstid vad mellan 1 juli 1916 och 30 april 1968. Verksamheten bedrevs från början i en privatägd fastighet, men flyttades från och med 1 januari 1960 till en tillbyggnad på en fastighet ägd av Konsumtionsföreningen. Där bedrevs verksamheten fram till nedläggningen 1960. Fastigheten är numera privatägd. Kända stämpeltyper vid postkontoret: N58P.
Föreståndare:
1916 - 1955 Erik Albin Nilsson
1955 – 1968 Helfrid Norberg