Högsiö kyrckiobord från 1697, senare Högsiö prästestom från 1714 kommer från det fornsvenska prästabordh, vilket betyder det som är anslaget till prästs underhåll. Prästestom betyder prästgård eller prästtomt. Prästbordet är det som i dagligt tal kallas Vallen eller Gammelvallen. Namnet kommer av att kyrkoherden i Gudmundrå i äldre tider haft jordbruk vid gammelkyrkan som löneförmån från Högsjö. Prästbordet har troligtvis tidigare tillhört Hundsjö. Vallmarken och Vallhamna är två torp som tillhör byn. Första skattebonden, Per Larsson, antecknas från 1657. Gammelkyrkan och Hembygdsgården tillhör Prästbordet. Vid ryssarnas härjningar 1721 blev hela byn nedbränd. Stenåldersboplats har hittats liksom en stenyxa. (II, s. 30-31)

Byar och gårdar i Högsjö socken