Protokoll 1886.

Till kommande läsår beslöts att skolorna skulle hållas i följande rotar med lärare: I Bölen, Ramvik och Kyrkvallen skulle undervisningen skötas av folkskollärare Petrus Löfqvist. I Sela, Årsta och Kärrby av lärarinnan Margareta Nordlund och för Vålånger, Rö och Bäckland av lärarinnan Erika Olsson. Läsningen i samtliga skolor skulle börjas den 1 september.

Skolrådet skulle hos Kgl Maj:ts Befallningshavande (länsstyrelsen) ansöka om understöd av allmänna medel för undervisning i slöjd vid Ramviks skola.

Vid sammanträdet i oktober upprättades bland annat utgiftsförslag för förbrukningspersedlar på vin och oblater 40 kr; ljus 40 kr; bränsle till sakristian och kyrkan, 75 kr samt 15 lass långved till sockentugan, 20 kr. Avlöningar för klockaren 136 kr; kyrkväktaren 58 kr i natura; organisten 70 kr; orgeltramparen 25 kr; vårdaren av tornuret 10 kr och kyrkvärdarna 6 kr. Totalt 365 kr (25 500 kr).

Den 2 november 1886 beslöt länets brandstodsstyrelse att kyrkans uppvärming skulle ske med koks istället för ved. I januari 1887 valdes C.V. Olsson i Veda till kassör och vid inventering av kollektmedel och testamentspengar fanns i sakristian 42 kr och 40 öre, av vilka 11 kr och 5 öre fanns i en särskild blecklåda.

Skolor i Högsjö socken