Protokoll 1928.

Många hade insjuknat i scharlakansfeber vid Rö skola och undervisningen ställdes in 26/3-11/4 1928. Den förlorade undervisningstid skulle inte läsas igen. Mässlingen hade inträffat vid Karlsbergs och undervisningen ställdes in under 10 dagar, därav 8 dagar i folkskole- och 2 dagar i småskoleavdelningen mellan 20/3-5/4. Även där skulle man inte läsa in förlorad tid, då man ansåg att det inte skulle hinnas med, så även vid Rö.

Då det hade framkommit klagomål på dricksvattnet på Åbords skola, beslöt man att göra en analys. Provresultatet visade sig att dricks-, tvätt- och hushållsvatten var odugligt och ledamot Lindström fick i uppdrag att vidta vidare åtgärder för att ordna dricksvattnet.

Bölens skola skulle vara anordnat efter skolform C1, dvs. 6-årig folkskola i glesbygd, med en heltidsanställd folkskollärare och eleverna halvtidsläsande växelvis, men var sedan 1922 ordnad B2, där varje klass omfattade flera årskurser. Elevernas antal i denna skola var så liten, att under året 1926-1927 undervisades endast 17 barn och man ansåg att det låga antalet elever skulle fortsätta. Man begärde till Domkapitlet, att skolan borde anordnas till skolform B3 så snarast möjligt. Domkapitlet godkände den 26/9 kyrkostämmans förändring av skolformen.

Logen ”Västanvind” i Sela ville köpa dess skolhus ett rimligt pris men skolrådet ansåg att en sådan försäljning ännu inte var aktuell, då det inte ansågs vara någon fördelaktig affär för distriktet.

Skolor i Högsjö socken