Byn upptogs som nybygge 1767. Möjligen är byn uppkallad efter den stora namnen i Säbrå socken. Bönderna i byn har varit delägare i vattensågen i Judenässa. En linskäkta har funnits Arsta. Arsta står f.ö. som eget bynamn i 1800-talets kyrkoböcker. (II, s. 31)

Byar och gårdar i Högsjö socken