Ligger vid Ramsjön. Första ledet i bynamnet kommer från det fornsvenska fågelnamnet ”ramn” som betyder korp. Den förste kände bonden var Jöns från mitten av 1500-talet. Han erlade i tionde 1 1/2 spann korn (ett spann 73,5 liter). En såg för husbehov har funnits. Byn var redan på 1800-talet en av de större i Högsjö. 1854 fanns 77 personer i 15 hushåll. (II, s. 31)

Byar och gårdar i Högsjö socken