Är en gammal by. Återigen anses det fornsvenska fågelnamnet ”ramn” ha del i bynamnet, och att slutändelsen har att göra med att byn ligger vid en vik av Ångermanälven får anses vidimerat. Troligtvis har såväl Västby som Östby tidigare tillhört Ramvik. De första omtalade bönderna var Pader och Klaus som var bosatta i byn 1535. Liksom många andra byar i Högsjö blev också Ramvik helt nedbränd av ryssarna. Under sågverksepoken var Ramvik centrum av den norra delen av Högsjö socken. Där fanns förutom sågverk, filttoffelfabrik, cementfabrik, plåtslageri, liesmedja, slakteri, skomakeri, gästgiveri, skeppshandel, folkets hus med biograf, bensinstation med bilverkstad där även brandbilen var förlagd innan den flyttades till Hälledal, samt många andra typiska aktiviteter för en centralort. Idag finns en handelsträdgård, tennsmide med konservator, konsthantverk, trävaruförsäljning, fabrik för gummiprodukter och ett reningsverk. Även brygga för älvtrafiken. (II, s. 31)

Byar och gårdar i Högsjö socken