Namnet torde motsvara dialektordet, ry, från det fornvästnordiska "rjodr". Rö eller Ry skulle då betyda ungefär till "odling uppröjd mark." Den första bonden som upptogs i "gärder och hjälper" från 1535 var Peder Larsson. Byn brände ner av ryssarna 1721. Storhetstiden för Rö var sågverkseppoken fram till slutet av 1920-talet. Då fanns även tegelbruk, trätubstillverkning, butiker, bageri, telestation, kallbadhus, bibliotek, bönhus och skola. Dessutom fanns här färjeläge mot Hemsön och angöring för älvtrafiken. Idag finns en orgelfabrik, båt- och dykföretag, Solebo och Folkets hus. Solebo, som tiidgare var ett semesterhem för husmödrar, såldes 1994 och är numera ett kvinnoaktivitetshus. Fornlämning i form av gravröse finns. (Högsjöboken II, s. 32)

Byar och gårdar i Högsjö socken