1652 benämns byn för Stoorseehla, och liksom Lillsela härleds namnet till sel som betyder lugnvatten. Den som först började odla i Sela var nybyggaren Pål Svenson i mitten av 1600-talet. Första tiden hade byborna förbindelse över skogen mot Flattom. 1855 anlades en ny väg över Lillsela och Kvissle fram till Jude. Solöga heter ett litet torp som tillhör Sela. En ödeläggande skogsbrand avbrände stora skogsarealer kring Stor- och Lillsela 1888. Två vattensågar har funnits i byn. Även en skola. (II, s. 31)

Byar och gårdar i Högsjö socken