Högsjö

Skolor i bygden

I skolarkiven finner vi mycket intressanta handlingar med bland annat skrivelser mellan lärare och skolråd, brev, hyreskontrakt, lagfarter på skoltomter, undervisning, inventarier, statistik och mycket annat.
Skolrådsprotokoll
1886 1928