I skolarkiven finner vi mycket intressanta handlingar med bland annat skrivelser mellan lärare och skolråd, brev, hyreskontrakt, lagfarter på skoltomter, undervisning, inventarier, statistik och mycket annat. Även om hur förhållanden var i bygden. Här lite axplock vad man kan hitta i arkiven.

Nytt

Skolrådsprotokoll
1886 1928