Tidigare var det två byar, Sör- och Norrutansjö, men 1825 nämns enbart Utansjö. Namnet anses ha att göra med att byn ligger "utanför" Mörtsjön mot havet vid sjöns utlopp. Gränsen mellan Sör- och Norrutansjö går ungefär vid Utansjöån. Till Sörutansjö hör utbyn Övervåltjärn. Ännu 1994 bebodd av familjen D. Dahlqvist. Den sista byn i Högsjö som fick elström 1976. Det är som gammal industriort som byn har blivit omtalad. I början av 1600-talet fanns här en kronosåg som sågade trävaror till svenska flottan bl. a. Den torde ha varit den allra äldsta kända industrin i Högsjö.

1737 anlades Utansjö järnbruk. Driften lades ner på 1880-talet. Utansjö cellulosafabrik stod färdig 1900 och är ännu i drift. I Utansjöån har en mjölkvarn funnits. Byn har haft järnvägsstation, poststation och livsmedelsbutiker. I dag finns Folkets Hus med biografsalong, bönhus tillhörande Frälsningsarmén, tidigare Lutherska föreningen, fotbollsplan skola med förskola, bl. a. stenåldersboplats, gravrösen och spjutsspetsar har hittats. Utansjö blev delvis nedbränd 1721 av ryssarna. Under älvtrafikens tid användes Utansjö bruks lastkaj som brygga för älvbåtarna. (Högsjöboken II, s. 33)

Byar och gårdar i Högsjö socken