Namnet betyder ungefär Risviken eller liknande. Första ledet Vål är troligast ångermanländsk dialekt som betyder ”på marken liggande bråte av grenar, rötter och ris”. Sista ledet -ånger- betyder vik och Vålånger ligger också vid en vik av Ångermanälven. Den första kända invånarna var Anders och Peder. En sägen berättar att en lägda i byn hetat ”Kapellägdan” och skulle haft något samband med det omtalade kapellet på Oringen. 1721 blev byn helt nedbränd av ryssarna. I Vålånger har funnits folkskola, husbehovssåg, skvaltkvarn, tegelbruk, livsmedelsbutik, fiskodling. En stenyxa har hittats och gravrösen från bronsåldern finns efter älven. (II, s. 34)

Byar och gårdar i Högsjö socken