Det finns mycket knapphändiga uppgifter kring Våltjärn och där Dahlqvist nu bor, är från samtida som Granlunds. Enoch Granlund på "Berget" fick upplåtelse av bruket på en lägenhet och byggdes 1920.

Byar och gårdar i Högsjö socken