Byn ligger väster om Mörtsjön och har fått sitt namn därav. I slutet av 1400-talet sålde prästen Jöns i Gudmundrå byn till bonden Sven Smidt för 16 daler. 1535 heter bonden Sttaffen j Wesstensijö. Västansjö torde under medeltiden ha tillhört Hundsjö. Idag har byn vuxit samman med Dal eller Hälledal. Även Västansjö blev, delvis nedbränd av ryssarna 1721. På fjällskogen har bönderna i byn haft en grovbladig vattensåg och kvarn vid Pussbäckens utfall i Själandssjön. En stenyxa har hittats i byn. I byn har funnits en livsmedelsbutik, nedlagd hösten 1994, Här finns kiosk, daghem, Västansjökyrkan som tillhör Missionsförbundet, Hälledalsskolan årskurs 1-7 med förskola, bibliotek, idrottshall, elljusspår och en mindre isbana. Folkets Hus är en stor anläggning och intill denna en fotbollsplan för Ramviks I.F. (II, s. 34)

Byar och gårdar i Högsjö socken