Namnet anger att den ligger västerut i förhållande till andra byar. Anses tidigare ha tillhört Ramvik. Den första kända bonden i byn var Peder. Västby blev helt nedbränd av ryssarna 1721. Västby byamän har haft en vattensåg i Lillsela ån. I Västby har funnits ett skeppsvarv för segelfartyg, kolkaj med brygga för älvtrafiken, betongindustri med pråmvarv, ångsåg, livsmedelsbutiker, caféer, bagerier, möbelaffär och modeaffär. I dag finns här Lunde varv med torrdocka där ångsågen låg, småbåtshamn på det tidigare betongindustriområdet, bilverkstad. En spännbuckla är det enda kända som hittats från forntiden. (II, s. 34-35)

Byar och gårdar i Högsjö socken