Här lägger jag upp delar av mitt forskningsmaterial över Högsjö socken mellan åren 1535-1699. Källorna är främst landskapshandlingar och mantalslängder samt domböcker. Vilka övriga arkiv som jag använder, se Beståndsöversikt här.

För att underlätta hantering och publicering har jag förenklat sidorna med så kallade "iframe" - i en ram på denna sida.