Åbordsbo omkom vid Armasjärvi

Tre personer från Utansjö var med vid olyckan i Armasjärvi 1940. Tvillingarna Näsström var med där och och blev vittne till olyckan.

Den avlidne var fabriksarbetaren på Utansjö, Olov Roland Lundin, född 1919 den 7 mars på Åbord. Son till Karl Fredrik Lundin, född 1891 den 31 december på Åbord och Tekla Aurora Rosenkvist, född 1896 1 januari i Nora.

Den enskilt största olyckan under beredskapsåren som inte berodde på direkta krigshandlingar var katastrofen på sjön Armasjärvi den 24 oktober 1940.

Det var den svåraste drunkningsolycka som drabbat armén och Sverige sedan soldater ur Västgöta-Dals regemente drunknat vid Lilla Edet år 1830.

Ett kompani ur Bodens ingenjörskår (Ing 3) förlagt till Tornedalen hade varit ute på några timmars marsch.

På återvägen beslöt kompanichefen – en reservlöjtnant som själv omkom – att ta vägen hem med färjan över sjön Armasjärvi.

Färjan, som uppgavs kunna bära 8–10 ton, fylldes med två hela plutoner eller 102 man. Med handkraft började färjan sedan dras de 800 metrarna över sjön.

Men en bit ut på sjön började det blåsa upp. De ombordvarande drog sig akteröver, varpå denna del av båten började sjunka.

Några soldater kastade sig i sjön, men få av dem orkade simma iland. Kvar på stranden stod en pluton i väntan på att färjan skulle komma tillbaka.

Nu hörde man istället rop på hjälp utifrån sjön. Larm slogs telefonledes till en trupp på andra stranden, en eka roddes ut för att rädda människorna i vattnet, men även den drogs runt.

Flera båtar gav sig ut och ett antal militära pontoner roddes tusen meter innan de nådde olycksplatsen. Där fick de först surras två och två för att inte slå runt.

Av de 104 nödställda räddades 58, huvudsakligen sådana som stannat kvar på färjan trots att den började kantra.

De flesta av dem stod upp till midjan i issörja och iskallt vatten. Tillskyndande läkare tog hand om dem när de kom iland.

Svårare var det att finna dem som kastat sig i vattnet. I oktobermörkret blev letandet fruktlöst.

Katastrofen krävde 46 liv, huvudsakligen unga norrländska värnpliktiga i tjugoårsåldern, samt två civila färjpojkar, 18 och 19 år gamla.

Olyckan spred förstämning i landet och en insamling för offrens efterlevande genomfördes.

Vid Armasjärvis östra strand restes en sten som ett minne av katastrofen. Ännu i dag lägger militära grupper regelmässigt ned kransar vid stenen i samband med att man övar i trakten.

(Populärhistoria)

Beställ fotoboken här

Stöd gärna mitt arbete