Lokalhistoria

Beda Lök avliden

Förre småskollärare Beda Lök, Högsjö, har avlidit i en ålder av 90 år.

Hon föddes den 17 januari 1875 i Graninge bruk och efter genom­gånget seminarium i Säbrå åter­vände hon till Graninge, där hon något år höll skola i Viksmon.

Därefter anställdes hon i Högsjö, där hon var verksam till pen­sionsåldern.

Hon var under stör­re delen av sitt liv medlem av det socialdemokratiska partiet och under sin produktiva ålder representerade hon partiet under ett par perioder i Högsjö kom­munalfullmäktige.

Den avlidna var anhängare av statskyrkan och därtill filantropisk till sin läggning. Hon skänkte allt hon ägde till nödlidande ute i värl­den och speciellt var det barnen hon hade i åtanke.

Alla hennes syskon i Sverige är döda och det är ovisst om en broder i Sydame­rika fortfarande är i livet.

Hen­nes syskonbarn är i färd med att bringa klarhet på den punkten.

Den sista tiden har hon vårdats på Högsjö ålderdomshem i Veda. Efter ett hastigt insjuknande för­des hon till lasarettet i Härnö­sand, där hon stilla insomnade.

Nya Norrland 7/7 1965.