Belysningsfrågan i Ramvik

Belysningsfrågan i Ramvik är f.n. synnerligen invecklad.

I höstas indrogs i de flesta lägenheterna platsen elektriska ledningar för höga kostnader och man gladde sig allmänt åt, att för den stundande vintern åtminstone vara befriad från ljusbristens bekymmer.

Emellertid visade det sig, att den person, som står i spetsen för belysningsanläggningen allt för lättvindigt beräknat krafttillgången i vattendraget, där kraftstationen är anlagd.

Följden blev den att de flesta ljusabonnenterna sedan i höst varit absolut i avsaknad av ljus och i stället fått hålla sig till det surrogatlyse som karbiden kan ge.

Västernorrlands Allehanda den 16 februari 1918.

Beställ fotoboken här

Stöd gärna mitt arbete