Bjäsholmen

Bjäsholmen (Bjässholmen) är beläget strax söder om Utansjö efter älven och finns upptagen på brukets karta 1767-1771 men det var först kring sekelskiftet som det blev några bofasta. Här växte bl.a. Åke Gerhards morfar Augustin Karlsson upp. Här var det förr plats för fäbod där man bjässa korna vilket har gett upphovet till namnet Bjässholmen.