Bordtennis erövrar Utansjö

Hur skall man få ungdomen att samlas kring ett gemensamt fritidsintresse, frågade sig ABF:arna Folke Westling och Sven Thorn i Utansjö och tog sig en rejäl funderare på saken.

Förhållandet har nämligen varit sådant att Utansjö med omnejd saknat ungdomsverksamhet vintertid, trots att det finns gott om ungdomar i bygden.

Men nu har problemen skingrats. Man har börjat spela bordtennis.

Det unga gardet i fabrikssamhället strömmar i allt tätare skaror, och utrymmet i nya Utansjögården räcker snart inte till.

Man började med bordtennisen i mitten på oktober och samlas tre kvällar i veckan.

35 ungdomar har redan anslutit sig till verksamheten, som tagits upp som fritidsgrupp i ABF. Man har nu lånat fyra spelbord.

De räcker naturligtvis inte till, men man hoppas att det begärda anslaget hos Högsjö kommun skall beviljas.

Racketarna få ungdomarna skaffa själva. Lokalhyran betalas med den avgift som varje spelare betalar – 50 öre per kväll.

Sven Thorn som spelar i Vålånger/Rö div III instruerar de unga pingisspelarna.

Det är inget meningslöst bollande i Utansjö, utan man försöker lära sig bordtennis från grunden.

Varje söndag spelar man en s.k. kvalificeringsomgång där varje ungdom får visa sin spelskicklighet.

Efter jul tänker man köra igång med bordtennis i serieform.

Nya Norrland den 11 november  1961.

Beställ fotoboken här

Stöd gärna mitt arbete