Bristande redovisning – 2

En diversearbetare i Mörtsal stod åtalad för bristande redovisning då hade under hösten 1938 uppsåtligen hade förskingrat pengar, som han förvaltade för AB Javockas räkning i Göteborg.

Den 25 juli 1938 hade han mottagit två partier om 20 kilo kaffe till ett belopp av 40 kronor och 50 öre.

M. Larsson från Javocka hade i sin skrivelse till landsfiskalen i Säbrå distrikt, meddelat, att arbetaren erhöll under 1938 ett par sändningar kaffe från dem i konsignation.

Mannen hade trots upprepade tillsägelser, inte redovisat hela försäljningen utan brister fanns ännu med 15:67 kronor.

T.f. polisman Erik Bårman i Ramvik förhörde diversearbetaren som erkände och berättade, att han under år 1938 erhöll ett par sändningar kaffe i konsignation från AB Javocka kafferosteri.

Hur stora sändningarna hade varit kunde han vid förhörstillfället inte komma ihåg.

Kaffet hade han emellertid under sensommaren och hösten 1938 sålt till olika kunder i orten mot kontant betalning.

Sedan kaffet var slutsålt och han hade avräknat sin förtjänst av försäljningen, hade det återstått 40 kronor och 50 öre som han skulle redovisa för.

Att han inte hade gjort det, var att han under hösten hade insjuknat i en magåkomma och blivit sängliggandes i tre månader.

Under denna tid hade han hamnat i svåra ekonomiska bekymmer och hade därför använt pengarna han skulle redovisats till Javocka för inköp av mat till sin familj.

Dessutom hade han fått fattigvårdsunderstöd av kommunen men det hade inte räckt till familjens uppehälle.

Han hade alltså under den tiden han varit sjuk, förbrukat de pengar han skulle redovisa.

Efter tillfrisknandet och sedan han fått arbete, hade han vid ett par tillfällen redovisat en del av beloppet.

Han var dock väl medveten om att det fortfarande fanns brister i redovisningen med 15 kronor och 67 öre för det sålda kaffet.

Summan hade han tänkt betala men kunde inte på grund av lång arbetslöshet.

Han tillade i förhöret att då han nu hade fått arbete och skulle därför med det snaraste betala det återstående beloppet till AB Javocka kafferosteri.

Om sig själv berättade han att föddes inom äktenskapet den 22 februari 1887 i Högsjö och efter 15-års ålder tjänade han hos olika lantbrukare tills han vid 22-års ålder ingick i äktenskap med vilken han har sex barn.

Efter äktenskapet hade han haft diverse arbeten på olika orter och hade aldrig tidigare varit straffad.

Häradsrätten dömde honom till 15 dagsböter om 1 krona och 50 öre.

Ångermanlands södra domsaga AIa:263, 7 januari 1942, § 3.

Beställ fotoboken här

Stöd gärna mitt arbete