Bristande redovisning

En handelsidkerskan i Dal fick böta 30 kronor för att hon inte hade redovisat sin inkomst under perioden mars-juli då hon bedrev gårdfarihandel.

Hon hade heller inte lämnat uppgifter för september månad.

En annan gårdfarihandlare, bosatt i Veda, hade heller inte under samma period redovisat sin skattepliktiga omsättning.

Senast den 19 september skulle han lämna sina uppgifter för året 1944 samt januari-juli samt augusti 1945 men något sådant hade han inte anmält.

I en rapport lördagen den 22 september berättar han att han under tiden 1 mars – 31 juli 1945 hade han bedrivit s.k. gårdfarihandel och hade därvid rest omkring och sålt mans- och damunderkläder, d.v.s. uteslutande sådana varor, som var belagda med omsättningsskatt.

Han förde inte några som helst böcker över sin rörelse.

Av fakturorna över gjorda inköp beräknade han emellertid, att han under ovannämnda tid sålt varor, vars inköpspris uppgick till sammanlagt omkring 1015 kronor.

Vid försäljningen av varorna hade han betingat sig i medeltal 25 % på inköpspriserna.

Han hade således under tiden 1 mars – 31 juli 1945 haft en skattepliktig omsättning i rörelsen på 1268 kronor.

Någon uppgift på den skattepliktiga omsättningen ifråga hade han inte lämnat, vilket hade varit rent slarv enligt honom.

Bägge fick böta 50 kronor för utebliven allmän omsättningsskatt.

Ångermanlands södra domsaga AIa:288.

Beställ fotoboken här

Stöd gärna mitt arbete