Kontrakt fabrikschefen 1897

Kontrakt Till chef för Utansjö Cellulosafabrik antaga undertecknade i egenskap av utsedda ledamöter i interimsstyrelsen för berörda fabriksanläggning m.m., ingenjören herr N. K. F. Hansson emot...

Utansjö Cellulosa AB

När Utansjö Cellulosa AB var bildad för att uppföra den nya fabriken på f.d. järnbrukets befintliga mark och områden, sålde ägaren Sandvikens sågverksaktiebolag med alla de rättigheter och...

Fackförening bildas vid bruket

Arbetarnas arbets- och levnadsvillkor under dessa år var kanske inte vare sig sämre eller bättre för arbetare i gemen. De hade låga löner och stora familjer. Trånga bostäder bidrog till att sjukdomar...

Kategori >> Lokalhistoria

Drunkningsolyckan på Ångermanälven

Protokoll hållet vid polisförhör i Utansjö den 24 april 1915. Sedan anmälan genom telefon från Utansjö Cellulosa Aktiebolag i Högsjö socken den 23 dennes ingått till Kronolänsmannen i Gudmundrå distrikt, att en av...

Detta är Rö

En som är mycket intresserad av sitt samhälle är bagaren J. E. Malm, som bott i Rö 28 år. Han kom från Bastuträsk och fäste sig i första stund vid den vackra trakten och nu känner han sig som helt naturaliserad ådalsbo...

Dansen upphör på Bodaberg

Jude byggnadsförening, ägare av lokalen Bodaberg i Högsjö, har på sitt ordinarie möte beslutat förbud mot dans. Förbudet träder i kraft omedelbart. Istället beslutades att undersöka möjligheten att bygga en ny och...

Bristande redovisning – 2

En diversearbetare i Mörtsal stod åtalad för bristande redovisning då hade under hösten 1938 uppsåtligen hade förskingrat pengar, som han förvaltade för AB Javockas räkning i Göteborg. Den 25 juli 1938 hade han mottagit...

Bristande redovisning

En handelsidkerskan i Dal fick böta 30 kronor för att hon inte hade redovisat sin inkomst under perioden mars-juli då hon bedrev gårdfarihandel. Hon hade heller inte lämnat uppgifter för september månad. En annan...

Bordtennis erövrar Utansjö

Hur skall man få ungdomen att samlas kring ett gemensamt fritidsintresse, frågade sig ABF:arna Folke Westling och Sven Thorn i Utansjö och tog sig en rejäl funderare på saken. Förhållandet har nämligen varit sådant att...

Fyra bölenbor byggde bönhus på sin fritid

Fyra bölenbor har med hjälp av sina hustrur utfört en arbetsprestation som är beundransvärd och inte tillhör de direkt vanliga. Vid sidan om sitt dagliga arbete som lantbrukare har de byggt upp ett hus som väl pryder...

Bil togs i Veda och stopp i Utansjö

Natten mot fredag stals en Volkswagen från ett garage i Veda tillhörande Graningeverken. Dessförinnan hade dock den nattliga tjuven försökt sig på att stjäla ytterligare en bil i ett annat garage samt en cykel. Det var...

Jan-Erik Landin, Ramvik

Tur i oturen hade Jan-Erik Landin i Ramvik vid 18-tiden på måndagen, då hans bil fattade eld. Tack vare att Landin bor bara ett 50-tal meter från brandstationen i Högsjö, kunde en större brand snabbt avvärjas. Dessutom...

Belysningsfrågan i Ramvik

Belysningsfrågan i Ramvik är f.n. synnerligen invecklad. I höstas indrogs i de flesta lägenheterna platsen elektriska ledningar för höga kostnader och man gladde sig allmänt åt, att för den stundande vintern åtminstone...

Lärarpar följdes i pension

Sällan sjungs psalmen ”Den blomstertid nu kommer” med sådan inlevelse som på skolavslutningar och skolbarnen i Utansjö utgjorde inte något undantag när de på onsdagen (10/6) hade examen. Utansjögården var i det närmaste...

Axel Åström, Bölen

Under tåguppehållet på Ramviks järnvägsstation på söndag kväll anhölls av polisman Sjödin därstädes arbetaren Axel Åström från Bölen för stöld. Åström hade en natt i förra veckan fått nattlogi hos en fattig 70-årig...