Dansen upphör på Bodaberg

Jude byggnadsförening, ägare av lokalen Bodaberg i Högsjö, har på sitt ordinarie möte beslutat förbud mot dans.

Förbudet träder i kraft omedelbart.

Istället beslutades att undersöka möjligheten att bygga en ny och rymligare scen, vilken skulle kunna ge föreningen inkomst jämte förädlande nöjen och forcerat föreningsliv.

Dansen upphör! stod som rubrik över en notis i denna tidnings nr 104, vilket, enligt uppgiften i samma notis, beslutats på senaste möte med Jude byggnadsförening och som genast skulle träda i kraft under förhoppning att få använda ungdomen till forcerat föreningsarbete och ädlare nöjen osv.

Dylika beslut med effektiv framgång vore att beakta även för oss

Västernorrlands Allehanda den 16 februari 1918.

Beställ fotoboken här

Stöd gärna mitt arbete