Elin Kristina Löfgren, Åbord

Styrman B. O. S. Olsson från Kroken, Lycke socken i Bohuslän, var enligt Elin Kristins Löfgrens uppgift far till hennes utomäktenskapliga dotter Doris Kristina, född den 21/2 1919 på Åbord, och Löfgren hon hade ansökt om hjälp av nämnden.

Ordföranden hade på sedvanligt sätt gjort en utredning och mottog ett brev daterat den 12/4 från Olssons far samt genom Gustaf Holms juridiska byrå i Göteborg där han hade erkänt faderskapet.

Olsson hade en önskan om att få betala ett belopp för tre år och genom ett nytt brev från honom, skriver han följande:

Såsom fader till Elin Kristina Löfgrens den 21 febr. 1919 födda barn Doris Kristina, förbinder jag mig att för barnets uppehälle och fostran från den dag barnet fötts till dess det fyllt femton år i ett för allt utgivna under vart av åren 1919, 1920 och 1921 Kronor Åttahundra (800: -). B. O. S. Olsson, yrke Styrman. Kotra, Finland den 5 aug. 1919 – adress Kroken, Lycke. Egenhändiga namnteckningen bevittnas på en gång närvarande.

Byrån meddelade i ett senare brev, att Olsson var redo att göra sin första betalning på 800 kronor så snart en överenskommelse var gjord.

I hemlighet hade ordföranden tagit reda på, att Olsson var styrman på ångaren ”Smyrna” och hade en månadslön på 380 kronor jämte kost och logi.

Nämnden ansåg, att den risk som Olsson hade till sitt yrke, var det bättre att godta en treårig inbetalning av hela månadsbeloppet på 800 kronor av det föreslagna 2400.

Modern ansågs behöva 100 kronor i barnuppfostringsbidrag för 1919.

Barnavårdsnämnden i Högsjö den 15 augusti 1919, § 1.

Beställ fotoboken här

Stöd gärna mitt arbete