Emmy Klint, Utansjö

En trafikolycka med dödlig utgång inträffade vid halv 5-tiden på torsdagseftermiddagen på riksväg 13 vid Utansjö järnvägsanhalt.

40-åriga fru Emmy Klint påkördes av en volkswagenbuss och skadades så allvarligt att hon avled under färden till lasarettet i Härnösand. Hon sörjes närmast av maken Reinert samt två barn.

Fru Klint hade varit på besök i Härnösand och stigit av bussen vid hållplatsen utanför stationen. Hon skulle korsa riks-13 för att ta vägen som leder ner mot samhället.

För att skydda ansiktet i den besvärande snöyran vred hon huvudet åt höger och satte upp vänstra handen som skydd mot blåsten. En buss med arbetare dök i samma ögonblick upp från vänster.

Föraren försökte styra undan men lyckades inte. Fru Klint torde aldrig ha hunnit se fordonet vars främre högra sida träffade henne och slungade henne till marken.

Hon fördes i ambulans till Härnösands lasarett men vid framkomsten dit kunde man bara konstatera att hon avlidit, av allt att döma av de omfattande skallskador hon ådragit sig.

Nya Norrland den 24 januari 1958.

41-åriga fru Emmy Klint, Utansjö, omkom vid 16-tiden på torsdagen då hon i den rådande snöyran skulle gå över vägen vid Utansjö station och påkördes av en Volkswagenbuss med elektrifieringspersonal från SJ.

Hon fick svåra skallskador och döde torde ha varit ögonblicklig.

Fru Klint hade följt med en buss från Härnösand och hade just stigit av denna vid stationen då olyckan inträffade.

På grund av det isiga väglaget måste bussföraren vidta en del backningsmanövrer och man gissar att detta splittrat fru Klints uppmärksamhet så att hon inte observerat Volkswagenbussen förrän det var för sent.

Hon hade kommit ut på halva vägbanan då hon fick syn på Volkswagenbussen och fortsatte sedan över vägen. Om hon stannat då hon först fick syn på bussen hade olyckan inte inträffat.

Nu höll föraren ut så långt han kunde på vänstra sidan och följden blev att hon slungades upp mot bussen med våldsam kraft.

Fru Klint fick svåra skallskador och omhändertogs omedelbart. Tillkallad ambulans förde henne till Härnösands lasarett där man bara kunde konstatera dödsfallet.

Den bortgångne sörjes närmast av make, fabriksarbetaren Reinert Klint, samt av fyra barn. Hon hade under resan med bussen från Härnösand haft sällskap med en syster.

Västernorrlands Allehanda den 24 januari 1958.

Beställ fotoboken här

Stöd gärna mitt arbete