Finbladiga sågen

Vattensågen 1800.

Den finbladiga vattensågen vid Utansjöån byggdes troligen i slutet av 1700-talet, men stadfästes av kammarkollegium detta år.

Anläggare var brukspatron Jacob Ephraim Clason på Graninge, brukspatronerna Backe och Noreen på Utansjö, dåvarande prosten i Sollefteå Henrik Hasselhuhn samt dennes bror, kronofogde F E Hasselhuhn på Nordvik.

  • 1815 kom sågen i fru Eva Sophia Thandbergssons ägo, änka till ek dir Johan Thandbergsson på Lo.
  • 1862 taxerades sågen till 4 000 rdr.
  • 1866-70 bestod sågen av två dubbelramar och producerade 68 tolfter/år. Här arbetade då sex stycken.
  • 1870 efter drevs sågen endast något år och lades sedan ned. Ingenting återstår av sågen.

På dess plats låg ett bostadshus som nyttjas för övernattningslägenheter för besökare. Detta enligt kartor från 1838 och 1898. Möjligen kan sågen ha legat på den södra sidan om Utansjöån och en kvarn på den norra, men med kontroll på fotografier tycks det rätta läget vara på den norra sidan.