Fyra bölenbor byggde bönhus på sin fritid

Fyra bölenbor har med hjälp av sina hustrur utfört en arbetsprestation som är beundransvärd och inte tillhör de direkt vanliga.

Vid sidan om sitt dagliga arbete som lantbrukare har de byggt upp ett hus som väl pryder sin plats vid landsvägen i Bölen och som blir en tillgäng inte enbart för byggarna själva utan även för mänga andra, Bölens bönhus.

När VA på måndagen besökte platsen pågick arbetet för fullt.

Bröderna Hilding, Torsten och Sten Bystedt hade varit i full verksamhet några timmar medan svågern Alf Byström anlände strax efteråt.

Alla fyra har offrat åtskilliga timmar på bönhusbygget. Men nu var det som sagt extra verksamhet, beroende på att man kommer att inviga bönhuset på söndag och då måste allt vara i ordning.

Då får man också besök av distriktsföreståndaren för Evangeliska fosterlandsstiftelsen Evert Larsson och predikanterna Alvar Byström, Härnösand, och Erik Borglund, Sprängsviken.

Men för att återgå till själva bönhusbygget så berättade de fyra byggherrarna att det inte var första gängen tanken på att uppföra ett bönhus på platsen väcktes.

Redan den 17 februari 1931 bestämde Bölebygdens ungdoms- och missionsförening om att avsätta 100 kronor till en bönhusfond.

Samtidigt skänkte framlidne Nikanor Byström en tomt på sitt hemman i Bölen och det är sonen Alf, hemmanets nuvarande ägare, som nu infriat gåvolöftet.

I början av 1951 väcktes frågan om ett bönhus i Bölen på nytt men sedan fick man vänta på byggnadstillstånd till september 1952.

Då hade man också för 450 kronor köpt den Tjernbergska gården i Veda av Graningeverken, i och för rivning och fraktning till Bölen.

Så långt komna fick man av olika anledningar uppskjuta byggnationen till våren 1953 men sedan dess har det varit ett ständigt fritidsarbete med bönhuset med nu påvisbart resultat.

I sanningens namn bör nämnas att det inte enbart är bröderna Bystedt och Alf Byström och deras hustrur Aina, Sigrid och Dagmar som svarat för bönhusets tillkomst och nuvarande utseende – även om de gjort det allra mesta.

Många andra ortsbor har bidragit till ett gott resultat, i form av arbete eller gåvor, vilket alltsammans vittnar om att det nya bönhuset i Bölen skall fylla ett kärkommet behov.

Västernorrlands Allehanda den 27 juli 1954.

Beställ fotoboken här

Stöd gärna mitt arbete