Åbord

Nämns som Aabor 1535 och Aabol 1545

Vreten

Ordet Vreten kommer från jordbrukets utvret och Vreten tillhörde hemmansägaren

Veda

Har haft namnformerna; Weden 1535, Wedeedh 1550, Wedha 1627

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the best deals on our WordPress themes.