Karta 1693

Arealavmätning 1693 författad av Christopher Mört och här är det vädligt detaljerade uppgifter om hemmanets ägor men endast på själva kartan. Inga andra dokument till denna karta.

Arealavmätning betyder ägornas avfattande, det vill säga en kartering och kartredovisning av en bys eller gårds ägosammansättning och markanvändning. Kallas också ägomätning. Förekommer ofta som enda aktbildande åtgärd på ensamgårdar som inte varit föremål för något skifte.

Arealavmätning 1693. 22-Hög-1.
Kraftigt redigerad samma karta.