Karta 1695

Denna geometriska avritningen sammanställdes 2 år efter 1693 års arealavmätning och desto mer detaljerad och visar Sörutansjös ägor med två gårdar.

Under 1600–1700-talet förekommande allmän benämning på karta, grundritning.

Här framgår att Sörutansjö brukas av både änkan Gunilla Ström från 1692 och Katarina Limnelia.

Gunilla var gift med en bror till Katarina, rektorn vid Härnösands Trivialskola, Mattias Mört som dog 1691.

Geometrisk avritning 1695

Geometrisk AfRijtning Öfwer Söderutansiöö By i Ångermannelandh och Högsiöö Sochen affattat a: 1695. Förfädigat d. 10 Februarij 1696 af Christopher Mört.

Söderuthansiöö bebor nu för tijden twenne åbor och skatta tillsammans 16 ¾ Sel:n hwar af den första Lit. A Mag:r Olaus Mört skattar 8 ½ Sädesland och den andra Lit. B hust: Gunilla Ström skattar 8 ¼ Sel:n.

Denna By hafwer niutit Förmedling 5 ¼ Sel.

All deras åker är belägen inom en Jertzegårdh. Jordmohn pröfwades och befans wara som under Specificerade Numer uthwisa nembl:n

1 – Sandmylla

2 – 12 Lera (3-4 linde)

13 – 19 Hård lera (17-18 linde)

20 – 21 Vit sandjord

30 – Lett måsigt äng biäsholmen kallat ähr belägit 3780 al:r i ost sydost ifrån Byn, innehåller 4 Tun:r 15 kannor af ringa växt. Jordmohn af hårdlera bär smått måsshöö.

31 – Wåhlkiärenänget kallat ligger ifrån Byn 1790 al:r i Södern, mycket torr och af ringa växt, innehåller 6 T:r 21 ½ K:r, bär smått måssigt höö.

32 – Len kalfhaga.

33 – Len kåhlgård.

34 – 39 Odugliga tracter med sten och småskough beväxta. Utj Mörtsiöön fångas om våren mört, abor och giäddor. Finnes till denne by en miöhlqvaern utj Uthansiööåhn som brukas hela åhret omkring.

Till denna By finnes lämplig god tarfskoug som grantimber, tackvrdh, Jertzell, stöör, vedbrand, löfskoug och muhlbete.

Twenne humellgårdar. Den första innehåller 648 quadrat al:r (229 m2) ofruchtsam, den andra 672. (237 m2) = 1310 quadratalnar. (462 m2)

Förfärdigad d. 10 Februarij 1696 af Christopher Mört.

Källa: X2:196.