Karta 1793

Storskifte på inägor Utansjö nr 1-2 1793

Charta öfwer Hemmanen Norr- och Sör-Utansiö, Åker och Äng, underlydande Utansiö Bruk uti WesterNorrlands Län, Södra Ångermanland, Gudmundrå Härad och Högsiö Sockn belägne, Författad för Storskiftedelning skatt år 1793 af Lars Hertzberg.

Charta öfwer Hemmanen Norr- och Sör-Utansiö, Åker och Äng, underlydande Utansiö Bruk uti WesterNorrlands Län, Södra Ångermanland, Gudmundrå Härad och Högsiö Sockn belägne, Författad för Storskiftedelning skatt år 1793 af Lars Hertzberg.

År 1793 den 14 october företogs af underteknad CommissionsLandtmätare til ödmjukt följe af Landshöfdingen och Commendeuren Högvälborne Herr Carl Bunges Höggunstiga Förordnande den 10 i denne månad afmätning och storskiftesdelning öfwer åker och äng af Hemmanen Norr- och SörUtansiö, underlydande Utansiö Bruk, uti Westernorrlands Höfdigendöme, södra Ångermanland, Gudmundrå Härad och Högsiö sockn belägne;

Hvarvid efter kundgjord Termin sig instälte, jemte til biträde nämndemännen Eric Ersson i Wållånger och Lars Nilsson i Nordansiö, desse hemmans Delägare Bruks Patron ädel och Högaktad Herr Johan Backe och Bruks Patron ädel och Högaktad Herr Eric Noreen.

Likmäktigt och slutne och vid Conceptacten bifogade ofwerenskommelser om Gradering och Delningssätt, har storskiftes Delningen aflupit på följande sätt.

Hemmanen Norr- och Sörutansjö

 A Brukspatron Johan Backe skattar i dessa hemman 8 7/12 seland av Sörutansjö.

Sörutansjö åker

2 – 17 Trädgårdflatan

2 – 18 Storstycket

2 – 22 Lillflatan

2 – 24 Grindstycket

 

Norrutansjö slott

1 – 9 Kvarnsvedjan åker men för avsedd för lägdor

1 – 10 Den bättre slotten

1 – 11 Den sämre dito

1 – 12 I senare tider inhägnat

 

Sörutansjö slott

2 – 25 Lägdor

2 – 27 Slott

2 – 29 Backar

2 – 30 Dito

 

Utängar

1 – 31 Änget Lindfors

1 – 32 Backarna

 

B Brukspatron Erik Noreen skattar i dessa hemman 17 1/6 seland av Norrutansjö.

Norrutansjö åker

1 – 1 Hemmansåkern

1 – 2 Kolgärden

1 – 3 Norra åkern

1 – 4 Östra åkern

 

Sörutansjö åker

1 – 19 Timstenstycket

1 – 20 Rönnstycket

1 – 21 Aspstycket

1 – 23 Storflatan

 

Norrutansjö slott

1 – 5 Långåkern ansedd för lägda

1 – 6 lägdor

1 – 7 Ängsslotten med gamla gårdlandet

1 – 8 Norränget

 

Sörutansjö slott

1 – 26 Lägdor

1 – 28 Slott

1 – 30 Backar

 

Utängar

1 – 31 Änget Lindfors

1 – 32 Backarna

 

Sålunda wara delt och förrättad samt 81 § i 1783 års Kongl. Förordning för Lars Hertzberg.

Källa: X28-33:2.