Norrutansjö 2

1557-1597 Nils Jönsson

1586-1587 Jön Nilsson, knekt

1633-1641 Lars Olofsson, “Sågar-Lasse” – hustrun och dotter avrättad som häxa 1678

1648 Olof Larsson, båtsman

1683-1702 Helge Olofsson (1655-1734)

1700-1704 Klement Persson (1658-1746), Törna, Ullånger

1703-1704 Per Persson

1708-1736 Zackris Persson, från Kallsta, Nora socken

1737-1749 Jon Henriksson, måg på hemmanet

1762-1764 Erik Mikaelsson, landbonde och måg

1750-2008 Utansjö bruk AB