Namnet torde motsvara dialektordet, ry, från det fornvästnordiska “rjodr”.

Rö eller Ry skulle då betyda ungefär till “odling uppröjd mark.”

Den första bonden som upptogs i “gärder och hjälper” från 1535 var Peder Larsson.

Byn brände ner av ryssarna 1721.

Storhetstiden för Rö var sågverkseppoken fram till slutet av 1920-talet.

Då fanns även tegelbruk, trätubstillverkning, butiker, bageri, telestation, kallbadhus, bibliotek, bönhus och skola.

Dessutom fanns här färjeläge mot Hemsön och angöring för älvtrafiken.

Idag finns en orgelfabrik, båt- och dykföretag, Solebo och Folkets hus.

Solebo, som tidigare var ett semesterhem för husmödrar, såldes 1994 och är numera ett kvinnoaktivitetshus.

Fornlämning i form av gravröse finns.

(Boken om Högsjö II, s. 32).