Senaste nytt

Elevmatriklar 1900-1972

I dagarna är den klar – Elevmatriklar för Utansjö Folkskola 1905-1972, där även Veda och Utansjö småskola 1900-1905 ingår. Jag kompletterar med klassfoton och redigerar annan text. Matrikeln är på över 560 sidor...

Kontrakt fabrikschefen 1897

Kontrakt Till chef för Utansjö Cellulosafabrik antaga undertecknade i egenskap av utsedda ledamöter i interimsstyrelsen för berörda fabriksanläggning m.m., ingenjören herr N. K. F. Hansson emot följande villkor:...

Utansjö Cellulosa AB

När Utansjö Cellulosa AB var bildad för att uppföra den nya fabriken på f.d. järnbrukets befintliga mark och områden, sålde ägaren Sandvikens sågverksaktiebolag med alla de rättigheter och skyldigheter bolaget hade...

Fackförening bildas vid bruket

Arbetarnas arbets- och levnadsvillkor under dessa år var kanske inte vare sig sämre eller bättre för arbetare i gemen. De hade låga löner och stora familjer. Trånga bostäder bidrog till att sjukdomar lätt spreds. En...

Projekteringen av en sulfitfabrik

I slutet av februari 1896 träffades ett antal representanter för ett tiotal av Ådalens större sågverk. De planerade att anlägga en cellulosafabrik utefter Ångermanälven. Deltagarna enades om projektet och bestämde att...

Fotoboken, del 2

Ett stort tack för visat intresse av min fotobok Utansjö för inte så länge sedan”! Den har sålt över förväntan och i skrivande stund finns det 25 exemplar kvar av 170 tryckta. Nu pågår del 2 i denna svit och den...

Inventarier 1898

Enligt uppgift av arrendatorn herr E. A. Niemann på Utansjö bruk antecknade inventarier har denna dag blivit åsatta följande värden:

 

Inventarier 1886 och 1896

Inventarier hos E. A. Niemanns vid Utansjö den 27 april 1896.

 
Undertecknad har emottagit omkrivna inventarier och förbnder mig dessamma väl vårda.
Utanjö den 14 maj 1896.
Eric Aug. Niemann (sign.)
 

Fotoboken har anlänt

Ja, äntligen har fotoboken anlänt och det var någon dag försenad men bättre sent än aldrig om man får säga så. Här får du en spännande och intressant läsning från vår södra del av Högsjö socken. Resultatet blev bättre...

Arrendatorn Erik August Niemann

När masugnen blåstes ner 1878 bedrevs endast jordbruk på båda ägorna, Norr- och Sörutansjö och åkermarkerna var stora. Nya ägare blev Strömbergs bruk – Finne von Melstedt och C. R. Eriksson som ägde egendomen under åren...

God Jul

 
God Jul på er alla önskar Tony Korpenklo och trist med att boken blev försenad men bättre sent än aldrig som de säger.
 

… och den blev försenad

Ni som har väntat på denna bok till jul, får jag tyvärr meddela att dem kommer inte i tid innan jul som jag hade hoppats på. Det är tråkigt att sånt här händer under dessa pandemitider men något man inte kan råda över...