Sörutansjö

1543-1545 Anders Jonsson

1546-1554 Lars Eriksson

1546-1585 Pål Andersson

1550-1555 Filip Jonsson

1557-1566 Mårten Persson

1581-1621 Mickel Pålsson

1590-1603 Mickel Eriksson

1607 Israel Olofsson

1625-1656 Mats Matsson Möller, fogde och befallningsman (min ana)

1660 Abraham Persson, borgare i Härnösand

1666-1688 Erik Matsson Mört, son till khde Mattias Olai i Torsåker (Ån)

1690-1691 Mattias Mört, rektor vid trivialskolan i Härnösand

1692-1701 Gunnila Ström, änka

1697-1721 Katarina Limnelia, änka efter Olof Mört

1722-1730 Erik Mört, komminister på Alnö

1723 Abraham Lindfors, handelsman i Härnösand

1729-1730 Henrik Henriksson, landbonde och skogvaktare

1732-1734 Nils Hansson, landbonde

1736-1739 Jakob Olofsson

1740-2008 Utansjö bruk AB

2008-2014 Domsjö fabriker, Örnsköldsvik

2015-???? Privat ägo