Tre utansjöbor i Gällivare

Tre utansjöbor i förskingringen, direktör Hilding Gradin, ingenjör Birger Nyberg och yrkeslärare Erik Nilsson, har gjort sig ett namn och förmodligen också en god affär på att starta en mekanisk verkstad i Gällivare.

Sedan bara ett par veckor tillbaka tillverkar de lastbankar för timmerkörning och dessa har blivit så efterfrågade, att firma, Gällivare Metallindustri AB, knappast kan tillgodose alla kunder.

Det är en helt ny konstruktion, som yrkeslärare Nilsson har patent på, omtalar direktör Gradin för Nya Norrland och det har visat sig att den i hög grad underlättar timmerkörningen, när den placeras på lastbilen eller släpvagnen.

Vi prövade oss fram i ett par år, tills vi den 1 oktober började ställa verkstadslokalen i ordning.

Tillverkningen började vid först på nyår och enligt kalkylerna skall vi göra ett par bankar om dagen.

Arbetsstyrkan är nämligen redan nio man och det förefaller som om vi skulle kunna komma upp i något bättre siffror än vi från början räknade med.

Men svårigheten att få tag i råvaror gör att produktionen inte kan öka så värst mycket till.

De stora skogsbolagen i Ångermanland har visat sig synnerligen intresserade, fortsätter direktör Gradin.

Kramfors AB har således redan köpt sju par och även Mo och Domsjö samt Björkå AB är bland kunderna.

De tre kompanjonerna utvandrade från Utansjö när fabriken slog igen i början av kriget och de har funnit sig väl tillrätta i Gällivare, där bl.a. dir. Gradin har två busslinjer.

Hr Nilsson är lärare på den mycket förnämliga yrkesskolan, som bl.a. i fortsättningen kommer att förse den nya fabriken med arbetare och ingenjör Nyberg är den som leder det nya företaget.

Något intresse att flytta fabriken hem till Ådalen har de inte.

Vi har ju våra andra sysselsättningar här uppe, säger dir. Gradin, och fabriken behövs också mer än väl här, där man har en minst lika konjunkturbetonad industri som i Ångermanland.

Beställ fotoboken här

Stöd gärna mitt arbete