Utansjö Folkskola

Den stora praktfulla folskolan stod uppe i backen ovanför nuvarande Folkets Hus längst upp i kurvan.

Skolan stod klar 1905 och revs efter 68 då det var alldeles för dyrt att underhålla den och att skolbarnen i Utansjö hade minskat.

Barnen kom sedan att gå i den nyuppförda skolan i Hälledal.

Genom ett utfärdat gåvobrev daterat den 5 oktober 1904, skänkte Utansjö Cellulosa Aktiebolag Högsjö församling en tomtplats, avsedd för uppförandet av ett skolhus under bolagets ägande hemman Norrutansjö nr 2 om 7 3/10 seland.

I brevet ges en fullständig redogörelse över tomtens storlek enligt följande:

I norr mot Sandvikens sågverks Aktiebolags rågång med början 35,4 meter från Hernösand-Sollefteå Jernväg, i öster mot stamhemmanets ägor i rät vinkel mot norra rågången 93 meter, i söder även mot hemmanets ägor efter en bruten linje åt sydväst 9,3 meter.

Därifrån med större brytning åt väster 26,7 meter, sedermera med brytning åt nordväst 26,7 meter.

Därifrån med mera nordlig riktning 9,3 meter samt västra rågången likaledes mot stamhemmanets ägor och parallellt mot östra rågången 93 meter och utgör avståndet i norra rågången mellan östra och västra gränserna 50,3 meter, allt i enlighet med av lantmätare upprättad karta över avsöndringen.

Tomten fick för framtiden inte bebyggas med eller användas för annat ändamål än skolhus åt Högsjö kommun.
Sedan församlingen hade utverkat sig Kongl. Majt:s Befallningshavandes fastställelse av denna avsöndring, förbands sig bolaget att tillhandahålla nödiga åtkomsthandlingar för lagfartens vinnande.

För Utansjö Cellulosa Aktiebolag dess styrelse: Paul Burehardt, Ernst Malmström, Helmer Flygt, N. Ulsved, Aroselund och John Haslum.