Våltjärn

Våltjärn – Övervåltjärn – nämns i den tidigaste kartan från 1695-1696

Karta över Våltjärn 1696.

På Övervåltjärn bodde på senare tid arrendatorn Johan Dahlkvist och hans hustru.

År 1912 köpte sonen Alex Dahlkvist torpstället av Sandvikens Aktiebolag.

Inte långt därifrån, närmare Tjärnvallen till, fick Enoch Granlund på “Berget” upplåtelse av bruket den 24 november 1919 på en lägenhet som byggdes 1920.

Tyvärr hann Enok inte bruka området så länge då han avled redan den 17 december 1924.

“Enoch Granlund på Berget.”