Veda

Har haft namnformerna; Weden 1535, Wedeedh 1550, Wedha 1627.

Namnet är troligen en böjd form av det fomsvenska ordet #viper” i betydelsen skog.

Då namnet tidigare haft en sista led – ED, som betyder landtunga och byn ligger på en knapp kilometerbred landremsa mellan Mörtsjön och Ångermanälven torde namnet även ha med byns läge att göra.

Två torp med namnen Stordumpen och Lilldumpen hör till Veda.

Peder var den förste kände skattebonden.

Veda har under århundraden varit en viktig knytpunkt för kommunikationerna norr och väster.

Den gamla Norrstigen och färjrodden över älven sammanstrålade här med södra ådalsleden.

Här har funnits ett betydande gästgiveri med hållskjuts.

Veda byamän hade för färjbåtsunderhåll och som understöd för hållskjutsama över 67 hektar skogsmark, den s.k. färjroddeskogen.

Tidigare fanns här järnvägsstation för Ådals- banan, numera lastageplats för massa från Utansjö bruk.

Tidigare fanns såväl Högsjö första skola som post- och telegrafstation.

Numera finns en värme & installationsfirma, handelsträdgård, bussgarage, bilverkstad, bensinmack, och närbutik.

Högsjö kyrka, byggd 1789 med kyrkstallar ligger i Veda.

Stenyxa har hittats och tre gravrösen finns ovanför järnvägsstationen.

(Boken om Högsjö II, s. 33-34).